Marian Groen
In mijn jonge jaren heb ik op een kunstacademie gezeten en wist vanaf het begin dat mijn passie bij het beeldhouwen ligt. Nu ik meer tijd en ruimte heb om die draad weer op te pakken, werk ik weer regelmatig in steen waarbij het werken in serpentijn en albast mijn voorkeur heeft. Mijn grote voorbeelden zijn Henri Moore en Barbara Hepworth. Naast het werken in steen maak ik ook keramiek. Mijn thema’s zijn ontleend aan mensen, dieren en planten, die ik meestal in een geabstraheerde vorm gestalte geeft. Sinds 1 januari 2017 heb ik mij aangesloten bij De Steenvrouwe.
>>>>>